Pages

Selasa, 28 Mei 2013

0 Kisah Perang Uhud Pada Zaman Nabi Muhammad Saw.

KISAH PERANG UHUD PADA ZAMAN NABI MUHAMMAD SAW.

Sumber Gambar dari http://dakwah-islam.org
Perang Uhud terjadi pada pertengahan bulan Sya’ban tahun 3 H bertempat di kaki bukit Uhud yang terletak di sebelah utara kota Madinah. Kekalahan pasukan kafir Quraisy dalam perang Badar, menimbulan dendam terhadap kaum muslimin. Oleh sebab itu, mereka bertekad untuk mengalahkan dan menghancurkan umat Islam. Agar kekalahan pahit di perang Badar tidak terulang, maka mereka membentuk pasukan besar yang berjumlah 3000 orang. Mereka berasal dari berbagai kabilah, seperti kabilah Quraisy, Tihamah, Kinanah, Bani Al-Harits, bani Al Haun, Bani Al Mustaliq. Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi yang pada waktu itu belum masuk Islam, mrerasa khawatir akan keselamatan jiwa keponakannya, maka ia mengutus seorang kurir untuk memberitahukan kepada Nabi bahwa umat Islam akan mendapat serangan dari kafir.
Nabi segera bermusyawarah dengan para sahabat untuk mangambil keputusan. Sebagai sahabat berpendapat bahwa perang kali ini lebih baik bertahan didalam kota Madinah, agar dapat melindungi anak-anak, kaum wanita dan para lansia. Namun sebagian besar sahabat yang lain menganjurkan lebih baik di luar kota, agar tidak menimbulkan kerusakan total terhadap lingkungan kota, sebab jika pasukan kafir menang, mereka akan menyisir kota Madinah, membunuh para wanita dan anak-anak, merusak bangunan dan tumbuh-tumbuhan, serta merampok harta kekayaan warga kota.
Nabi sebenarnya lebih suka pendapat pertama, namun mayoritas sahabat menyetujui pendapat kedua, maka suara terbanyak yang diambil keputusan, yaitu menghadapi pasukan di luat kota Madinah.
Seribu pasukan dihimpun untuk menghadapi serangan musuh, mereka di berangkatkan menuju leher bukit Uhud. Namun baru saja berangkat, Abdullah bin Ubay seorang munafik Madinah mencoba menghasut sebagian pasukan Islam, sehingga sekitar 300 orang berbelot dan menolak ikut perang. Pasukan muslim hanya tinggal 700 orang.
Setelah sampai di bukit Uhud, Nabi Muhammad segera mengatur strategi dan taktik berperang. Lima puluh orang ahli panah yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahir ditempatkan di atas bukit untuk menghadang pasukan kafir yang akan lewat. Rasulullah berpesan kepada mereka agar tidak meninggalkan tempat, apa pun yang terjadi dan dalam kondisi bagaimana pun sampai ada komando berikutnya dari beliau. Pasukan penyerang dan pasukan berkuda ditempatkan di bawah bukit dalam keadaan siaga penuh.
Perang di mulai dengan duel satu lawan satu. Pihak musuh menampilkan empat bersaudara, yaitu Talhah bin Abi Talhah, Usman bin Abi Talhah, As’ad bin Abi Talhah, dan Musami bin Abi  Talhah. Sedangkan dari pihak muslimin hanya menampilkan dua perwira perkasa, yaitu Ali bin Abi Talhah dan Hamzah bin Abdul Muthalib. Namun keemapt musuh dari pihak kafir itu dapat ditumpas dengan mudah. Talhah dan As’ad terbunuh oleh Hamzah, sedangkan Usman dan Musami tewas di tangan Ali.
Perang massal pun segera berkobar, pasukan muslim berjuang dengan gagah berani, anyak musuh yang terkapar oleh pedang kaum muslimin. Dalm hitungan jam, pasukan kafir meninggalkan medan perang. Melihat keadaan itu, pasukan muslim merasa telah mendapat kemenangan dan mereka ingin segera mendapatkan harta rampasan yang di tinggalkan musuh, sehingga mereka lupa akan pesan Rasulullah agar tidak meninggalkan pos sebelum ada komando. Pasukan pemanah berhamburan ke bawah bukit turut mengumpulkan harta rampasan, sedangkan pada saat yang bersamaan, pasukan pemanah kafir yang di pimpin oleh Khalid bin Walid segera mengisi tempat yang di tinggalkan pasukan muslimin.
Maka dalam waktu sekejap, pasukan kafir yang telah berada dalam posisi strategis dapat menghancurkan kaum muslimin yang sedang berebut harta ghanimah (harta rampasan perang). Pasukan Islam terjepit dan banyak yang berguguran.
Di tengah hiruk pikuk peperangan, muncul kabar bahwa Rasulullah terbunuh. Kabar tersebut berasal dari pihak orang kafir dengan maksud melemahkan mental pasukan Islam. Rasululloh sendiri sebenarnya sedang berperang dan beliau terdesak oleh musuh sehingga terjerembab ke dalam lubang. Namun pasukam Islam yang bertugas melindungi keselamatan jiwa Nabi seperti Ali bin Abi Thalib, Abu Dujanah, Sa’ad bin Abi Waqas dan Umu Umarah (pahlawan wanita yang setia membela Rasulullah) segera sigap menolong beliau. Rasulullah pun dapat terselamatkan dan segera diserukan kepada kaum muslimin bahwa Rasulullah masih hidup.
Perang terus berlangsung hingga datanglah Ubay bin Rhalaf sambil menghunus pedang hendak mencoba membunuh Rasulullah, namun beliau segera sigap mengambil tindakan mempertahanakan diri dengan menghujamkan pedangnya ke tubuh Ubay bin Rhalaf hingga tewas. Itulah kali pertama dan terakhir musuh yang tewas di tangan beliau. Akibat perang yang tak terkendalikan, Rasulullah mendapat luka yang cukup parah di kening dan anggota tubuh lainnya, gigi gerahamnya patah dan banyak mengeluarkan darah.
Peperangan tersebut di menangkan oleh pasukan kafir Quraisy. Kaum muslimin mengalami kekalahan yang cukup parah. Lebih dari 70 oarng gugur sebagi syuhada dan puluhan lainnya mengalami luka berat dan ringan. Sedangkan pasukan kafir segera menarik diri dan beranjak menuju kampung halaman mereka di Mekah.
Dalam perang ini Rasulullah mendapati kenyataan bahwa kafir menyiksa para tentara Islam yang telah tidak berdaya hinga tewas mengenaskan. Hal itu terbukti dari pemeriksaan Rasulullah ternyata ada jenazah kaum msulimin yang hilang telinganya, ada yang ususnya terburai, dan matanya dicukil dengan ujung pedang.
Lebih parah lagi ketika beliau menyaksikan jenazah pamannya, Hamzah bin Abdul Muthalib. Jenazah pama tercinta Rasulullah itu sangat mengenaskan, ususnya terburai, jantung dan limpanya hilang dimakan oleh Hindun binti Jahsyin, istri Abu Sufyan, telinganya hancur, dan matanya dicungkil pedang. Rasulullah menangis meneteskan air mata, seraya bersabda: “Seumur hidupku belum sesedih dan semarah ini. Demi sekiranya nanti Allah memberi kemenangan kepada kita, mereka akan kuperlakukan menurut cara yang belum pernah diperbuat oleh bangsa Arab.”
Bagi Rasulullah saw., Hamzah adalah orang yang paling dihormati dan dicintainya. Dalam hati Rasulullah ingin rasanya membalaskan dendam terhadap orang-orang kafir itu. Namun Allah SWT, menurunkan wahyu dalam Surah An-Nahl: 126-127.
“Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan (balasan) yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar. Dan bersabarlah (Muhammad) dan kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah dan janganlah engkau bersedih hati terhadap (kekafiran) mereka dan jangan (pula) bersempit dada terhadap tipu daya yang mereka rencanakan.” (QS. An-Nahl: 126-127)
MUTIARA HIKMAH YANG DAPAT DIJADIKAN PELAJARAN
Kisah Perang Uhud ditulis dalam Surah Ali Imran. Kekalahan di Uhud adalah ujian dari Allah bagi muslim mukmin dan munafik. Memang benar bahwa pasukan muslim hampir saja mampu menghabisi kaum Quraisy ketika kemudian perhatian mereka teralihkan. Ketika tentara muslim melihat para wanita Qurasy mengangkat bajunya sehingga menampakkan gelang pergelangan kaki dan kaki-kaki mereka, mereka mulai berteriak-teriak dan menzalimi mereka. Tanpa peduli akan perintah Nabi Muhammad, mereka meninggalkan tempat jaga mereka dan mengejar wanita-wanita Quraisy. Karena itulah Allah mengijinkan membunuh muslim yang meninggalkan kedudukannya sebagai suatu ujian. Tentara muslim kalah karena salah mereka sendiri.

search

YANG NYASAR DI BLOG